บริการทางด้านเว็บไซต์
บริการทางด้านคอมพิวเตอร์
ผลงานที่ผ่านมา
ติดต่อสอบถาม
  Domain name
  Hosting Promotion
  Support
  วิธีการสั่งซื้อและชำระเงิน
  หน้าหลัก ติดต่อสอบถาม
 
 
 
 
Personal Computer
ให้คำปรึกษาก่อนการเลือกซื้อคอมพิวเตอร์
ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ (Hardware + Software)
ให้คำแนะนำและจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์
   
Computer Network
รับปรึกษา ออกแบบ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ติดตั้งและดูแลรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ให้คำแนะนำและจัดหาอุปกรณ์เครือข่าย
   
Services more..
จัดทำงานนำเสนอ Presentation 
ออกแบบโลโก้ หรือ สัญลักษณ์ ต่างๆ
แปลภาษา ไทย <> อังกฤษ 
บันทึกข้อมูลลงแผ่น CD-ROM , Mini CD
นำรูปภาพมาทำเป็น VCD
ค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
ดาวน์โหลด Download ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
รับทำโครงงาน Project ทางด้านคอมพิวเตอร์
โฆษณาสินค้าและบริการทาง Internet  โดยผ่านทางเว็บไซต์หรืออีเมล์
   
 
 Copyright © 2004 ChiangmaiCenter.net. All Rights Reserved
0507314802896 : E-Commerce ID
 086-659-4821 : Hot Line