บริการทางด้านเว็บไซต์
บริการทางด้านคอมพิวเตอร์
ผลงานที่ผ่านมา
ติดต่อสอบถาม
  Domain name
  Hosting Promotion
  Support
  วิธีการสั่งซื้อและชำระเงิน
  หน้าหลัก ติดต่อสอบถาม
 
 
 
 
เราพร้อมด้วยทีมบุคลากรที่มีความสามารถ เพื่อตอบสนองความต้องการ   ในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น  การออกแบบเว็บไซต์ใหม่ทั้งหมด, การปรับปรุงเว็บไซต์ของเดิม หรือการดูแลเว็บไซต์ เราจะทำงานร่วมกับลูกค้าในการพัฒนาแผนงาน, ออกแบบ และการตลาดในการสร้างเว็บไซต์ หรือหากมีเว็บไซต์อยู่แล้ว เราก็จะสามารถปรับปรุงสิ่งที่เคยมีให้ดีขึ้นยิ่งกว่าเดิม

ซึ่งปัจจุบันการจัดตั้งเว็บไซต์ได้รับความสนใจจากทุกสถาบัน ทุกคนที่สนใจ ดังนั้นเราจึงใส่ใจกับทุกรายละเอียด เราต้องการให้สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า เรามุ่งเน้นการให้บริการดีที่สุด

บริการออกแบบเว็บไซต์ ให้กับ องค์กร ห้างร้าน บริษัท ที่มีความต้องการนำเสนอสินค้าหรือบริการ โดยใช้เว็บไซต์เป็นสื่อกลางในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้า เพื่อช่วยลดต้นทุนในการโฆษณาแบบเก่าที่ทำอยู่

Website Design Information and Website Management
ออกแบบโครงสร้างของ Website
ออกแบบการนำเสนอ Website
บริการดูแลและบริหารเว็บไซต์
บริการรับเหมาในการจัดการ Website
วางแผนการโฆษณาประชาสัมพันธเว็บไซต์ Promote Website
บริการให้คำปรึกษาก่อนการตัดสินใจ
Additional Feature Design
Web Site Graphic Design
Web Page Graphic Design
Website Programming
User Login System (ระบบสมาชิก)
Shopping Cart System (ระบบซื้อสินค้า)
Guest Book (สมุดเยี่ยม)
Web Board (กระดานข่าว)
Contact Form (แบบฟอร์มส่งข้อมูลสำหรับติดต่อมาทางอีเมล์)
Order Form (แบบฟอร์มสั่งซื้อสินค้า)
Product Catalog System (ระบบหมวดหมู่สินค้า)
Admin Control System (ระบบการจัดการสำหรับผู้ดูแล)
Back Office Management System (ระบบการจัดการเว็บไซต์)
Java Script Appication ( ลักษณะพิเศษบนหน้าเว็บไซต์ )
ฺBanner Design  (ป้ายโฆษณา)
Logo Design (ตราสัญลักษณ์)
Domain Name (บริการจดทะเบียนชื่อเว็บไซต์)
Hosting (บริการจดทะเบียนเช่าพื้นที่สำหรับเว็บไซต์)
   
 Copyright © 2004 ChiangmaiCenter.net. All Rights Reserved
0507314802896 : E-Commerce ID
 086-659-4821 : Hot Line